Choose your country

MENNEKES

CEE-pistoliitäntälaitteet yli 50 V:n nimellisille käyttöjännitteille

Maasulkuholkin sijainti pääkiilauraan nähden eri jännitteille ja taajuuksille. Värikoodit vastaavat nimellisjännitettä.

*Kelloasemat eivät ole normitettuja ja niitä voidaan käyttää vapaasti erikoissovelluksiin.
**Kelloasemia ei käytetä.

Maattokytkimen sijainti

Pistotulpat ja holkit, joiden nimellisjännitteet ovat yli 50 V, on varustettava maattokytkimellä. Virheellisen liittämisen estämiseksi pistotulpassa oleva nokka sopii pistorasiassa olevaan kiilauraan ja varmistaa näin, että maattokytkimen napa tai putki on asemoitu oikein vaaditun sähköstandardin mukaisesti. Eri taajuuksien ja jännitteiden maattokytkinasemat on kohdistettu kellotauluasemaan, standardista EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012 otetun taulukon 104 mukaisesti.

Tahaton virheellinen liittäminen estetään sillä, että suojajohtimen kytkinnastan halkaisija on suurempi kuin ulomman johtimen kytkinnastoissa, eikä sitä voida siksi liittää ulomman johtimen kytkinholkkeihin. Käyttäjälle ei saa olla mahdollista vaihtaa suojakytkimen sijaintia tai olemassa olevaa N-kytkintä holkin uurteeseen tai pistotulpan nokkaan. Pistosisäkkeen käyttö pistokkeessa ja pistokekotelossa täytyy myös olla estettynä.

Kytkinten merkintä ja asento

Uudelleenjohdotettavissa pistotulpissa ja holkeissa kytkinten on oltava merkitty symboleilla seuraavasti:

  • Jos vaihejohtimia on kolme, vaihekytkimet on merkittävä L1, L2, L3 tai 1, 2, 3; neutraali kytkin (mikäli olemassa) on merkittävä N ja maadoituskytkin on merkittävä symbolilla ⏚.
  • Jos on vain yksi vaihejohdin, virroitettu napa L/+ on merkittävä maadoituskytkimen symbolilla ⏚, mikäli sovellettavissa.

Nimellisjännitteeltään yli 50 V:n pistorasioiden ja pistokkeiden kytkinputket on järjestettävä myötäpäivään edestä katsottuna.