Choose your country
MENNEKES

Maadoitus, kellotaulun mukainen asento ja pistokkeiden värit

Nimelliskäyttöjännitteet yli 50 V

Yli 50 V:n nimelliskäyttöjännitteiden kohdalla

  • pistotulpassa on oltava kosketintapilla varustettu maadoitus ja nokallinen suojakaulus
  • jatkopistorasiassa tai pistorasiassa on oltava kosketinholkilla varustettu maadoitus ja urallinen suojakaulus.

Pistotulpan maadoituksen kosketintappi on läpimitaltaan suurempi kuin muut (vaihe/nollajohdin) pistotulpan kosketintapit – ja se sopii siten vain sille tarkoitettuun jatkopistorasian tai pistorasian maadoituksen kosketinholkkiin. Tämä määrätty rakenne ja samoin kiinteä suojakauluksen uran asento (ei saa muuttaa/poistaa!) pistotulpassa ja suojakauluksen nokan asento jatkopistorasiassa/pistorasiassa estää väärät pistotulppien ja jatkopistorasioiden/pistorasioiden yhdistelmät ja siten hengenvaaralliset jännitteiden ja taajuuksien sekaannukset.

Kellotaulun mukainen asento

Kellotaulun mukainen asento näyttää maadoituksen aseman jännitteellisellä puolella pistokytkimissä – kuvassa (yllä) jatkopistorasian maadoitus on klo 6 kohdalla.

Pistotulppien värit (katso kuva) ilmoittavat vastaavan nimelliskäyttöjännitteen. Yleisimmät punaiset pistotulpat esimerkiksi on tarkoitettu 380–480 V:n jännitteelle – kolmivaiheiselle vaihtojännitteelle (400 V), mustat pistotulpat on tarkoitettu teollisuusverkkoihin, siniset pistotulpat esim. kotitalouslaitteille ja retkeilyyn, keltaiset pistotulpat esimerkiksi laivojen suojajännitteelle ja vihreät pistotulpat mm. rakennuskoneille. 

Lisätiedot

Kytkinten merkintä ja asento

Uudelleenjohdotettavissa pistotulpissa ja holkeissa kytkinten on oltava merkitty symboleilla seuraavasti:

  • Jos vaihejohtimia on kolme, vaihekytkimet on merkittävä L1, L2, L3 tai 1, 2, 3; neutraali kytkin (mikäli olemassa) on merkittävä N ja maadoituskytkin on merkittävä symbolilla ⏚.
  • Jos on vain yksi vaihejohdin, virroitettu napa L/+ on merkittävä maadoituskytkimen symbolilla ⏚, mikäli sovellettavissa.

Nimellisjännitteeltään yli 50 V:n pistorasioiden ja pistokkeiden kytkinputket on järjestettävä myötäpäivään edestä katsottuna.

Usein kysytyt kysymykset, tekninen tuki, koulutukset ja tehdasvierailut

Onko sinulla lisää kysyttävää sähkötekniikkaan ja pistokytkimiimme liittyen? Käy katsomassa usein kysytyt kysymykset! Jos niistä ei ole apua, tekninen tukemme auttaa sinua mielellään.

Haluatko kattavan koulutuksen pistokytkimiin liittyen tai haluatko tutustua tuotantoomme paikan päällä tehdasvierailulla? Ota yhteyttä koulutustiimiimme!