Choose your country

MENNEKES

Yksityisyys

Osio 1 - Tietoja henkilötietojen keräämisestä

1. Seuraavassa on tietoja siitä, kuinka keräämme henkilötietoja verkkosivullamme. Henkilötietoja ovat kaikki ne tiedot, jotka koskevat sinua henkilökohtaisesti, esim. nimi, osoite, sähköpostiosoitteet ja käyttäjäkäyttäytyminen.

2. Rekisterinpitäjä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) 4 artiklan 7 kohdan mukaisesti on

MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG
Aloys-Mennekes-Str. 1
57399 Kirchhundem

Puhelin +49 2723 41-1
Telefaksi +49 2723 41-214
Sähköposti: e-post(at)MENNEKES.de

Voit ottaa tietosuojavaltuutettuumme yhteyttä osoitteessa privacy(at)mennekes.org​​​​​​​ (tai postiosoitteessamme huomautuksella "The Data Protection Officer").

3. Jos olemme turvautuneet sopimuksellisiin palveluntarjoajiin tarjontamme yksittäisiä toimintoja varten tai haluamme käyttää tietojasi mainostustarkoituksessa, ilmoitamme sinulle yksityiskohtaisesti alla mainituista tapahtumista. Nimeämme myös asetetut vaatimukset tallennuksen kestolle.

Osio 2 - Sinun oikeutesi

1. Sinulla on meidän tallentamiemme henkilötietojesi suhteen seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada tietoja,
 • Oikeus pyytää korjausta ja poistoa,
 • Oikeus rajoittaa käsittelyä,
 • Oikeus kieltää,
 • Oikeus tietojen siirrettävyyteen.

2. Lisäksi sinulla on oikeus tehdä valitus henkilötietojen suojelusta vastaavalle valvontaviranomaiselle suorittamastamme henkilötietojesi käsittelystä. Toimivaltainen viranomainen on yleensä rekisterinpitäjän kotipaikan valvontaviranomainen (ks. 1 osio).

Osio 3 - Henkilötietojen kerääminen verkkosivullamme käynnin yhteydessä

Jos käyt verkkosivullamme vain hakeaksesi tietoja, eli jos et rekisteröidy tai jaa kanssamme mitään tietoja, keräämme ainoastaan ne henkilötiedot, jotka selaimesi siirtää palvelimellemme. Jos haluat tarkastella verkkosivuamme, keräämme seuraavat tiedot, joita vaaditaan teknisesti, jotta voisimme esittää sinulle verkkosivumme ja taata vakauden ja turvallisuuden (oikeudellinen peruste on 6 artikla, kohta 1 alakohta 1 f GDPR):

 • IP-osoite
 • Pyynnön päiväys ja aika
 • Aikavyöhykkeen ero Greenwichin aikaan (GMT)
 • Pääsystatus / HTTP-tilakoodi
 • Siirretty tietomäärä
 • Verkkosivu, jolta pyyntö tulee
 • Selain
 • Käyttöjärjestelmä ja liitäntä
 • Selainohjelmiston kieli ja versio

Osio 4 - Henkilötietojen käsittely työpaikkaa haettaessa

1. Jos haet työpaikkaa MENNEKES-konsernissa, toimitat yhtiölle henkilötietosi erityisen sovelluksen avulla. Tietosi tallennetaan ja niitä käsitellään MENNEKES-järjestelmissä sekä ohjelmistokumppanimme Haufe-umantis AG:n järjestelmissä. Tässä tapauksessa MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG toimii rekisterinpitäjänä GDPR:n 4 artiklan 7 kohdan tarkoittamalla tavalla ja Haufe-umantis AG käsittelijänä GDPR:n 28 artiklan tarkoittamalla tavalla.

2. Työnhakuprosessissa keräämme lisätietoja kohdassa 3 § määriteltyjen tietojen lisäksi. Näihin kuuluvat:

 • hakijan päätiedot (titteli, sukunimi, etunimi, syntymäaika, osoite)
 • hakemustiedot (CV, todistukset, suositukset)
 • viestintätiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, IP-osoite)

3. Tiedot tallennetaan hakijatietokantaan ja pidetään täysin luottamuksellisina. Henkilöstöosaston työntekijät ja henkilövalinnoista vastaava henkilöstö MENNEKES-konsernin asiantuntijaosastoilla pääsevät tietoihin käsiksi. Henkilötietoja ei ilmoiteta eikä käytetä mihinkään muuhun kuin tässä ilmoitettuun tarkoitukseen minkään MENNEKES-konserniin kuulumattoman henkilön tai yksikön toimesta. Tietoja voidaan käyttää nimettömästi tilastollisiin tarkoituksiin (esim. raportteihin). Yhdistäminen yksittäisiin henkilöihin ei ole mahdollista. Turvallinen lähetys ja tietoja varastointi on taattua.

Hakijan tietojen asianmukainen poistaminen suoritetaan, kun hakuprosessi on päättynyt tai kun lakisääteisesti kuvatut säilytysajat ovat kuluneet umpeen, ellei pidempiaikaiseen säilytykseen ole annettu nimenomaista suostumusta. Jos hakija otetaan töihin MENNEKESille hakemuksen perusteella, henkilötiedot, tai korkeintaan niiden ote, lisätään henkilöstötiedostoon.

4. Suostumus tietojenkäsittelyyn GDPR:n 6 artiklan, kohdan 1 alakohdan a mukaisesti koskee ainoastaan 16 vuotta täyttäneitä henkilöitä. Henkilötietojen käsittely henkilöille, jotka eivät ole täyttäneet 16 vuoden ikää, on GDPR:n 8 artiklan kohdan 1 mukaisesti sallittua vain, jos toinen vanhemmista tai huoltaja ottaa vastuun tällaisesta suostumuksesta tai hyväksyy suostumuksen. Siksi on oletettava, että henkilötietojen käsittely on oikeutettua alaikäisille, alle 16-vuotiaille henkilöille heidän laillisen holhoojansa suostumuksella. Tämä ehto perustuu siihen, että on hakijan ja laillisen holhoojan etujen mukaista, että hakemusprosessi voidaan suorittaa. Oikeusperuste tälle on GDPR:n 6 artikla 1 kohta f alakohta.

Osio 5 - Henkilötietojen käsittely liikesuhteessa

1. Jos olet toimittanut meille tietosi (esi-)sopimuksen täyttämiseksi tai markkinointisyistä, kyselyn, valituksen / vian vuoksi, tallennamme lisää henkilötietoja. Hakemuksesta riippuen tämä saattaa sisältää seuraavat tietoluokat:

 • henkilötiedot (esim. nimi, tervehdys, titteli)
 • viestintätiedot (esim. puhelin, s-posti, osoitteet)
 • sopimustiedot (esim. sopimuksen yksityiskohdat, palvelut, asiakasnumero, maksuehdot, pankkitiedot)
 • asiakkaan historia (esim. sähköpostit, asiakirjat, puhelut / puhelulokit, kyselyt, sopimuslaskutus- ja maksutiedot)
 • esitetyt kysymykset yrityksistä ja tuotteistamme
 • laitetiedot (esim. sarjanumerot, sijainnit)
 • suunnittelu- ja valvontatiedot (esim. käsittelyn tila, suoritettavat tehtävät)
 • tiedot (kolmansilta osapuolilta, esim. luottotietoyhtiöt tai julkiset luettelot)

2. MENNEKES-asiakkaat saattavat toivoa suoratoimitusta. Tässä tapauksessa MENNEKES saa henkilö- ja yhteystiedot asiakkaittemme asiakkaasta, joka ei ole suorassa sopimussuhteessa MENNEKESin kanssa. Näitä tietoja käytetään ainoastaan täyttämään sopimusvelvoite MENNEKESin asiakkaalle ja toimittamaan tuotteet asianmukaiseen toimitusosoitteeseen. Näitä kolmansien osapuolten tietoja ei käytetä muihin tarkoituksiin kuin sopimuksen täyttämiseen. Tietoja suojataan samassa laajuudessa soveltuvalla tekniikalla ja organisatorisin toimenpitein kuin kaikkia muita MENNEKESin suorien liikekumppanien tietoja.

3. Ilmoitettujen henkilötietojen luokat käsitellään ja varastoidaan sopimuksen täytäntöönpanoa varten. Ne säilytetään soveltuvien lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.

4. Käytämme myös sähköpostiosoitteitasi, jotka olemme saaneet, kun olet osoittanut kiinnostusta tuotteitamme kohtaan, esim. tilauksia varten, tiedottaaksemme sinulle tuotteistamme. Voit milloin tahansa kieltää tämän myynninedistämiskäytön ilman, että sinulle aiheutuu muita kustannuksia kuin perustariffien mukaiset siirtokustannukset.

5. Lueteltujen tietotyyppien käsittely tapahtuu ainoastaan kohdassa 10 lueteltujen oikeusperusteiden oikeudellisen legitimiteetin perusteella.

6. Kesäkuun 2021 lopussa Saksan liittohallitus antoi toimitusketjun huolellisuusvelvoitetta koskevan lain. Laki koskee 1. tammikuuta 2023 lähtien yli 3000 työntekijää työllistäviä yrityksiä – eli myös meitä. Kyseisestä ajankohdasta lähtien olemme velvollisia todistamaan liittovaltion kauppa- ja vientivalvontaviranomaisille (Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle) yhteiskunnallisten ja ympäristökysymysten huomioimisen ja noudattamisen toimitusketjussamme. Laki ei kuitenkaan vaikuta pelkästään meihin, vaan myös yhteistyöhömme kanssanne yhtenä toimittajistamme. Meidän on nimittäin toimitusketjumme sisällä todistettava huolellisuusvelvoitteen noudattaminen meidän lisäksi myös toimittajiemme osalta. Tämän vaatimuksen täyttämiseksi olemme päättäneet yhteistyöstä palveluntarjoajan Integrity Next kanssa, jonka alustalla on läpinäkyvästi tietoa huolellisuusvelvoitetta koskien. Yhteistyön Integrity Nextin kanssa on tarkoitus vähentää huolellisuusvelvoitteen dokumentointiin liittyvää työn määrää kaikkien osapuolten kohdalla. Yllä mainitun velvoitteen täyttämiseksi välitämme tiedossamme olevan vastaavan yhteyshenkilön yhteystiedot Integrity Nextille.

Palveluntarjoaja:

Integrity Next GmbH
Max-Joseph-Str. 6
80333 München
Tel.: +4989215405250
E-Mail: contact@integritynext.com
Tietoa tietosuojasta Integrity Nextillä on täällä.

Säilytysaika:

Käsittelemme tietoja liikesuhteen ajan ja sen jälkeen 3 vuoden ajan. Integrity Nextille kerättyjä tietoja säilytetään teidän ja Integrity Nextin välisen suhteen ajan. Sinulla on oikeus milloin tahansa tietojen poistamiseen Integrity Nextiltä.

Tietojen käsittelyn oikeusperusta:

Tietojen käsittelyn oikeusperustana on lakisääteinen velvollisuutemme yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti.

Osio 6 - Yhteydenotto verkkosivullamme

1. Jos otat meihin yhteyttä sähköpostitse tai yhteydenottolomakkeella, tallennamme meille ilmoittamasi tiedot (sähköpostiosoitteesi, nimesi ja puhelinnumerosi ja mahdolliset ruutukaappaukset) voidaksemme vastata kysymyksiisi. Jos pyyntösi sitä vaatii ja vastaus on siksi etujesi mukaista tai olet antanut meille nimenomaisen suostumuksesi, toimitamme pyyntösi edelleen tietojesi kanssa MENNEKES-tytäryhtiöille, mukaan lukien muissa maissa sijaitsevat tytäryhtiöt (GDPR:n 49 artiklan 1 kohdan mukaisesti). MENNEKESin tässä yhteydessä käsittelemät tiedot joko poistetaan, kun säilytystä ei enää vaadita, tai käsittelyä rajoitetaan, jos on olemassa lakisääteisiä säilytysvaatimuksia. Mikäli sovellettavissa, yksilölliset pyynnöt voidaan myös toimittaa eteenpäin MENNEKES-kumppaniyrityksille vastausta varten.

2. Haluamme huomauttaa, että sähköposteja voidaan lukea ja 
muuttaa salaamattomilla siirtokanavilla ilman lupaa ja sitä huomaamatta, jos salausteknologiaa ei ole käytetty. Lisäksi MENNEKES käyttää epätoivotun mainonnan ehkäisemiseksi roskapostisuodattimia, jotka voivat poikkeustapauksissa myös vahingossa hylätä normaaleja sähköpostiviestejä. Myös viruksia/haittaohjelmia sisältävät sähköpostiviestit estetään ennen toimitusta.

Osio 7 - Tietokonepohjainen chatbot / huoltopuhelinnumero

MENNEKES käyttää tietokoneavustettua huollon puhelinnumeroa sekä chattiä teknisiin kyselyihin valmistautumiseen tai vastaamiseen ja nämä tallentavat teknisen huollon tarvitsemat tiedot tai vastaavat useimmin kysyttyihin kysymyksiin työntekijöiden puuttumatta asiaan. Tähän kuuluu myös keskustelujen automaattinen tietojen siirto. Tämän tarkoituksena on optimoida asiakaskyselyt. Oikeutettu etu perustuu, muun muassa, asiakaskyselyjen nopeampaan käsittelyyn; Oikeusperuste on GDPR:n 6 artikla 1 kohdan f alakohta. Toimitettujen tietojen vastaanottajat ovat MENNEKES-konsernin huollon sekä chatbotin / huoltopuhelinnumeron tarjoavan ja toteuttavan palveluntarjoajan vastuullisia työntekijöitä. Tietojenkäsittely tapahtuu ainoastaan Saksassa. Tiedot poistetaan automaattisesti 90 päivän kuluessa, ellei niitä tarvita huoltotapausten selvittämiseen. Automaattista päätöstentekoa ei ole käytössä.

Osio 8 - Tiedonsiirto muihin maihin

Sääntönä on, ettei henkilötietoja siirretä Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin (niin kutsuttuihin kolmansiin maihin), ellei laki tätä vaadi (esim. veroilmoitusvelvoitteet) tai jos olet antanut MENNEKESille tähän luvan tai pyynnön luonne sitä vaatii. Henkilötietoja saatetaan siirtää MENNEKES-konsernin sisällä ympäri maailmaa, mikäli tämä on tarpeen toimintojen suorittamisen kannalta. Henkilötietojen siirto koskee erityisesti Saksan ulkomaisia sivuliikkeitä. Mikäli siirto esimerkiksi Sveitsiin tai USA:han tapahtuu, tämä siirto on sallittu GDPR:n 44 artiklan (ff) ja vastaavien säännösten mukaisesti. Etujen tasapainottamisen puitteissa GDPR:n 6 artiklan kohdan 1 alakohdan f mukaisesti MENNEKES voi siirtää velallisten maksukokemustietoja luottotietoyhtiöille, jos vastaavat vaatimukset täyttyvät (esim. Saksan BDSG:n 31 § kohta 2). Jos tietoja toimitetaan edelleen Euroopan unionin ulkopuolelle, esim. Sveitsiin, Yhdistyneisiin kuningaskuntiin tai USA:han, tämän siirron oikeuttaa GDPR:n 44 artikla (ff.) ja vastaavat säännökset.

Osio 9 - Uutiskirje

1. Sinulla on olemassa mahdollisuus rekisteröityä uutiskirjeemme vastaanottajaksi. Tämän tekemiseksi on ehdottoman välttämätöntä, että kerrot meille sähköpostiosoitteesi. Valinnaiset tiedot, kuten koko nimesi ilmoittaminen tai tietosarjojen mahdollinen yhdistely on ainoastaan tarkoitettu palvelun optimointiin. Voit peruuttaa uutiskirjeen tilauksen koska tahansa sähköpostiosoitteessa olevan peruutuslinkin avulla. Uutiskirjeen tilauksessa on käytetty toistetun suostumuksen prosessia sähköpostiosoitteesi vahvistamiseksi ja samalla sen tarkastamiseen, että suostut uutiskirjeen vastaanottamiseen. MENNEKES varaa oikeuden tietueiden yhdistelyyn, sillä edellytyksellä, että ne voidaan yksiselitteisesti kohdistaa aktiiviselle MENNEKES-koskettimelle. 

2. Jos käyttäjä on antanut nimenomaisen etukäteisen suostumuksensa, henkilökohtaista uutiskirjeen seurantaa voidaan käyttää. Uutiskirjettä toimitettaessa MENNEKES voi kerätä tiettyjä vastaanottajan tietoja, esim. toimituspyynnön aika, IP-osoite tai tiedot käytetystä sähköpostiohjelmasta (client). Näin voidaan tuottaa tilastollisia analyysejä sekä suorittaa arvioita verkkomarkkinointikampanjojen onnistumisesta tai epäonnistumisesta. Henkilökohtaisen seurannan avulla voidaan myös lähettää uutiskirjeitä, jotka on räätälöity vastaanottajan vaatimuksiin. Kuvatiedoston nimi on yksilöity jokaiselle sähköpostin vastaanottajalle liittämällä siihen ainutlaatuinen ID. Siksi MENNEKES kirjaa ylös, mikä sähköpostiosoite millekin ID:lle kuuluu, ja voi näin varmistaa, kuka uutiskirjeen vastaanottajista on juuri avannut sähköpostiviestin, kutsumalla kuvan esiin. Näitä tietoja ei välitetä eteenpäin kolmansille osapuolille. Rekisteröidyt voivat koska tahansa peruuttaa henkilökohtaisen seurannan sekä ei-henkilökohtaisen uutiskirjeen seurannan. Jos peruutat henkilökohtaisen seurannan, yleinen uutiskirje lähetetään edelleen. Jos peruutat uutiskirjeen kokonaan, sinut poistetaan automaattisesti kaikista uutiskirjetyypeistä. Peruutusoptiot on lisäksi kuvattu yksityiskohtaisesti jokaisen uutiskirjeen lopussa.

Osio 10 - Käsittelyn oikeusperuste

Mikäli aikaisemmin ei ole muuta mainittu, käsittelemme meille toimitettuja henkilötietoja GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan mukaisesti, jos olemme saaneet tarvittavan suostumuksen käsittelyn tarkoitukseen. Jos henkilötiedot on tarkoitettu sopimuksen tai esisopimuksen täytäntöönpanoon, käsittelemme tiedot GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaisesti. Jos meillä on lakisääteinen velvollisuus henkilötietojen käsittelyyn (esim. veroon liittyvät velvollisuudet), käsittelemme tiedot GPDR:n 6 artiklan 1 kohdan c alakohdan mukaisesti. Käsittely voi kuitenkin myös johtua MENNEKESin oikeutetuista eduista, jolloin oikeusperuste on GDPR:n 6 artikla, 1 kohdan f alakohta. Oikeutettuihin etuihin kuuluu kannattavuutemme ylläpitäminen liikeyrityksenä sekä koko henkilökuntamme ja osakkaamme hyvinvointi.

Osio 11 - Evästeet

1. Yllä mainittujen tietojen lisäksi tietokoneellesi tallennetaan evästeitä (cookies), kun käyt verkkosivullamme. Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, jotka selaimesi kohdistaa/tallentaa kovalevyllesi ja jonka avulla eväste merkitsee paikan (tässä tapauksessa meidät), jonne tietyt tiedot välitetään meille. Evästeet eivät voi käyttää ohjelmia tai siirtää viruksia tietokoneellesi. Ne on tarkoitettu tekemään Internet-tarjonnasta käyttäjäystävällisempää ja tehokkaampaa kokonaisuutena.

Oletuksena vain tarvittavat evästeet tallennetaan tietokoneellesi varmistamaan verkkosivujen asianmukainen toiminta. Tähän sisältyvät esimerkiksi onnistuneen kirjautumistapahtuman jälkeiset evästeet. Jos annat meille suostumuksesi, myös muita evästeitä tallennetaan, jotta voisimme ymmärtää paremmin, kuinka käytät verkkosivua. Tarvittavat evästeet tallennetaan, kun käyt verkkosivullamme ensimmäistä kertaa. Muut evästeet, esimerkiksi YouTube-videoiden yhteydessä, tallennetaan, kun katsot videoita. Lisätietoja löytyy 15 §:stä.
Selitämme käyttämämme evästeet evästelausunnossamme. Voit muuttaa tai peruuttaa evästeasetuksesi siellä koska tahansa.

2. Verkkosivu käyttää seuraavanlaisia evästeitä, joiden laajuus ja toiminto on selitetty seuraavassa:

 • Väliaikaiset evästeet
 • Pysyvät evästeet

Väliaikaiset evästeet poistetaan automaattisesti, kun suljet selaimesi. Näin sisältyvät erityisesti istuntoevästeet. Näihin tallennetaan istunnon ID, jonka avulla selaimesi eri pyynnöt kohdistetaan yleiseen istuntoon. Tällä tavalla tietokoneesi voidaan tunnistaa uudelleen, jos palaat verkkosivullemme. Istuntoevästeet poistetaan, kun kirjaudut ulos tai suljet selaimen. Pysyvät evästeet poistetaan automaattisesti esiasetetun ajanjakson jälkeen, joka voi vaihdella evästeestä riippuen.

Osio 12 - Google Analytics

MENNEKES käyttää Google Analyticsiä, Googlen verkkoanalyysipalvelua Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Google käyttää evästeitä. Evästeen tämän verkkosivun käytöstäsi luomat tiedot siirretään yleensä Google-palvelimelle USA:han ja tallennetaan sinne.

Google käyttää tätä tietoa arvioidakseen verkkosivun käyttöäsi, kootakseen raportteja verkkosivuaktiviteetista ja tarjotakseen verkkosivun tarjoajalle muita verkkosivuaktiviteettiin ja Internet-käyttöön liittyviä palveluja. Nimettömät käyttäjäprofiilit voidaan luoda käsitellyistä tiedoista.

Käytämme Google Analyticsiä vain anonyymien IP-osoitteiden ollessa aktivoituna. Tämä tarkoittaa, 
että Google lyhentää käyttäjän IP-osoitetta Euroopan unionin jäsenmaiden tai muiden Euroopan talousalueesta tehdyn sopimuksen sopimusvaltiossa. Täydellinen IP-osoite lähetetään vain poikkeustapauksissa Google-palvelimelle USA:han ja lyhennetään siellä. Selaimesi Google Analyticsin osana lähettämää IP-osoitetta ei yhdistetä muihin Google-tietoihin.

Käyttäjät voivat muuttaa tai peruuttaa evästeiden tallennuksen asettamalla vastaavan asetuksen evästelausuntoon.

Lisätietoja Googlen mainostustarkoituksessa käyttämistä tiedoista, asetuksista ja kieltomahdollisuuksista löytyy Google-verkkosivuilta:  https://www.google.com/intl/fi/policies/privacy/partners/ ("Miten Google käyttää palvelujamme käyttäviltä sivustoilta ja sovelluksista saatavia tietoja"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Tietojen käyttö mainostarkoituksessa"), http://www.google.de/settings/ads ("Hallitse tietoja, joita Google käyttää näyttääkseen sinulle mainoksia") ja http://www.google.com/ads/preferences/ ("Päätä, mitä mainoksia Google sinulle näyttää").

Osio 13 - Google Maps

MENNEKES-verkkosivulla käytetään Google Maps API:ta maantieteellisten tietojen visuaaliseen näyttöön. Google Mapsia hallinnoi Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanti. Tiedot verkkosivun vierailijoiden karttatoiminnon käytöstä kerätään, käsitellään ja käytetään. Käyttäessään tätä verkkosivua käyttäjä vahvistaa hyväksyvänsä automaattisesti kerättyjen sekä käyttäjän syöttämien tietojen (ml. IP-osoite) käsittelyn ja käytön Googlen, jonkun sen edustajan tai kolmannen osapuolen palveluntarjoajien toimesta. Lisätietoja Googlen suorittamasta tietojenkäsittelystä löytyy Googlen tietosuojatiedoista, joka voidaan ladata osoitteesta www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/.

Osio 14 - Google AdWords

MENNEKES-verkkosivu käyttää muutoksen seurantatoimintoa osana "Google Adwords" -mainostusohjelmaa. Eväste asetetaan - hyväksynnän jälkeen - heti, kun käyttäjä napsauttaa Googlen päälle kytkemää mainosta. Jos käyttäjä käy tietyillä sivuilla AdWords-asiakkaan verkkosivulla ja eväste on edelleen käynnissä, Google ja MENNEKES voivat tunnistaa, että käyttäjä on napsauttanut mainosta ja on siirretty edelleen tälle sivulle. Jokainen Adwords-asiakas saa toisen evästeen. Näin evästeitä ei voi jäljittää muiden AdWords-käyttäjien verkkosivujen kautta. Muunnosevästeen avulla saadut tiedot on tarkoitettu tuottamaan muunnostilastoja AdWords-käyttäjille, jotka ovat päättäneet käyttää muunnosseurantaa. MENNEKES saa tietää mainostaan klikanneiden ja muunnosseurantakielekkeellä merkitylle sivulle eteenpäin ohjattujen käyttäjien kokonaismäärän. MENNEKES ei kuitenkaan saa mitään tietoja, joiden avulla käyttäjät voitaisiin tunnistaa henkilökohtaisesti. Jos käyttäjä ei halua osallistua jäljitykseen, hän voi poistaa valinnan. 

Lisätietoja Googlen tietosuojamääräyksistä voidaan ladata seuraavasta osoitteesta: https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/.

Osio 15 - YouTube - YouTuben käyttö tehostetun yksityisyyden tilassa

Käytämme YouTube-palveluntarjoajaa videoiden linkittämiseen. YouTube on yritys, jonka omistaa Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Useimpien verkkosivujen tapaan YouTube käyttää kuitenkin myös evästeitä kerätäkseen tietoja verkkosivullaan kävijöistä. Jotta voisit käyttää YouTubea verkkosivullamme, sinun on hyväksyttävä evästelausuntomme. Antamien tietojensa perusteella YouTube käyttää näitä evästeitä muun muassa keräämään videotilastoja, estämään väärinkäyttöä ja parantamaan käyttäjäystävällisyyttä. Videon toisinnosta riippumatta tämä johtaa viestinnän luomiseen Google "DoubleClick" -verkon kanssa, mikä saattaa laukaista muita tiedonkäsittelytapahtumia. MENNEKES ei voi vaikuttaa tähän mitenkään. Löydät lisää tietoja tietosuojasta YouTubella heidän tietosuojalausunnostaan osoitteesta: https://www.google.fi/intl/fi/policies/privacy/

Osio 16 - Fonts.com

Tämä verkkosivu käyttää "fonts.com":ia, Monotype GmbH:n fonttipalvelua ("fonts.com"), Werner-Reimers-Straße 2-4, 61352 Bad Homburg ("fonts.com"). Aina kun tämä verkkosivu kutsutaan esiin, tiedostot ladataan "fonts.com"-palvelimelta tekstin esittämiseksi tietyllä fontilla. Niiden IP-osoite voidaan siirtää "fonts.com"-palvelimeen ja tallentaa osana tavallista palvelinlokia. "Fonts.com" on vastuussa näiden tietojen jatkokäsittelystä. Ole hyvä ja tutustu voimassa oleviin ehtoihin ja asetusvaihtoehtoihin "fonts.com":n yksityisyyslausunnossa (http://www.monotype.com/legal/privacy-policy).

Osio 17 - AddThis-lisäosan käyttö (Facebook, LinkedIn, Twitter, Xing)

Verkkosivullamme käytetään kirjanmerkkipalvelun AddThis niin kutsuttuja sosiaalisia lisäosia ("plugins"), joita hallinnoi AddThis LLC, Inc. 8000 Westpark Drive, Suite 625, McLean, VA 2210, US ("AddThis"). AddThis-lisäosien yleiskuva ja niiden ulkonäkö löytyy täältä: https://www.addthis.com/get/sharing. Jos kutsut verkkosivullamme esiin sivun, joka sisältää tällaisen lisäosan, selaimesi ottaa suoran yhteyden AddThis-palvelimeen. AddThis siirtää lisäosan sisällön suoraan selaimellesi ja linkittää sen sivulle. Linkityksen kautta AddThis saa tiedon, että selaimesi on kutsunut esiin verkkosivumme oleellisen sivun, ja tallentaa evästeen päälaitteellesi tunnistaakseen selaimesi. Selaimesi siirtää tämän tiedon (IP-osoitteesi mukaan lukien) suoraan AddThis-palvelimelle USA:han ja tallentaa sen sinne. AddThis käyttää tietoja tuottamaan nimettömiä käyttäjäprofiileja, jotka toimivat pohjana yksilöllistetylle ja kiinnostuksen kohteisiin liittyvälle mainostustavalle vierailijoilla, jotka käyvät AddThis-lisäosalla varustetuilla verkkosivuilla. Katso AddThis:n suorittaman tietojenkeruun tarkoitus ja laajuus sekä tietojen jatkokäsittely ja käyttö osoitteesta: http://www.addthis.com/privacy/privacy-policy. Jos haluat valita AddThis:n suorittaman tietojenkeruun pois tulevaisuutta varten, voit asettaa opt-out-evästeen, joka voidaan ladata seuraavasta linkistä: http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Voit myös täysin estää AddThis-lisäosan latauksen selaimellesi saatavana olevilla lisäosilla, esim. skriptinestäjällä "NoScript" (https://noscript.net/).

Osio 18 - Sosiaalinen media (Facebook, XING, LinkedIn, YouTube, Twitter)

MENNEKES esittää itseään sosiaalisilla media-alustoilla päästäkseen yhteyteen (potentiaalisten) asiakkaiden, työntekijöiden, mahdollisuuksien tai kumppanien kanssa. Näin tehdessään MENNEKESillä ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa näiden alustojen suorittamaan tiedonkeruuseen, vaikka MENNEKES käyttää annettuja tietoja nimettömästi alustan omien tilastoanalyyseihin tarkoitettujen ohjelmien avulla. Sovellamme kuitenkin osiossa 2 kuvattuja oikeuksia mahdollisimman pitkälle näillä alustoilla.

Osio 19 Bing Remarketing

Tämä verkkosivusto käyttää Bing Remarketingin toimintoja. Tarjoajana on Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA. Bing Remarketing analysoi käyttäjän käyttäytymistä verkkosivustollamme (esim. tiettyjen tuotteiden klikkaaminen), jotta se voi määrittää käyttäjän tiettyyn mainosten kohderyhmään ja näyttää sen perusteella muiden tarjoajien sivustoilla vierailtaessa sopivia mainoksia (Remarketing tai Retargeting). Lisäksi Bing Remarketingin avulla luodut mainosten kohderyhmät voidaan yhdistää Bingin eri laitteet kattaviin toimintoihin. Tällä tavoin voidaan näyttää käyttäjän toisella päätelaitteella (esim. tabletti tai tietokone) kiinnostuksen mukaan personoituja mainoksia, jotka on mukautettu käyttäjän päätelaitteen (esim. matkapuhelin) aiemman käyttö- ja selauskäyttäytymisen mukaan. Bing Remarketingin käytön perusteena on yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Verkkosivuston omistajalla on oikeutettu etu tuotteensa mahdollisimman tehokkaaseen markkinointiin. Mikäli tietojen käsittelyyn on pyydetty vastaava suostumus, käsittelyn perusteena on yksinomaan yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta; suostumuksen voi perua koska tahansa.
 

Osio 20 LinkedIn Marketing Solutions

Käytämme verkkotarjonnassamme LinkedIn Marketing Solutions -markkinointiratkaisua. Tarjoajana on LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irland; jäljempänä ”LinkedIn”). LinkedIn Marketing Solutions -markkinointiratkaisua käytetään markkinointi- ja optimointitarkoituksiin, ja sen perusteena on oikeutettu etumme tämän verkkotarjonnan tehokkaaseen ja turvalliseen tarjoamiseen käyttöön yleisen tietosuoja-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohdan ja 28 artiklan mukaisesti. LinkedIn Insight -tunnisteiden avulla voimme näyttää mainoksiamme kohdennetusti vain sellaisille LinkedIn-käyttäjille, jotka ovat jo aiemmin vierailleet verkkosivustollamme ja erityisesti sen alisivuilla. Lisäksi voimme niiden avulla tarkistaa, onko LinkedIn-mainostamme klikannut käyttäjä siirretty sen jälkeen takaisin verkkosivustollemme. Toimiakseen oikein LinkedIn käyttää mm. evästeitä. Jos käyttäjä on rekisteröitynyt LinkedIn-käyttäjäksi ja kirjautunut tiliinsä, LinkedIn merkitsee tämän vierailun käyttäjätiliin.

Käyttäjästä keräämämme tiedot ovat anonyymejä eikä niitä voi liittää yksittäisiin henkilöihin. 
Emme voi vaikuttaa siihen, kuinka paljon tietoa LinkedIn kerää Insight-tunnisteiden käytöllä ja miten LinkedIn käyttää näitä tietoja. Tietojemme mukaan LinkedIn saa tietoa siitä, millä verkkosivustomme alisivuilla käyttäjä on vieraillut ja onko hän klikannut LinkedIn-mainoksiamme. Tämän lisäksi ei voida sulkea pois, että LinkedIn kerää ja tallentaa käyttäjän IP-osoitetta ja mahdollisesti muita tunnisteita koskevia tietoja myös silloin, kun käyttäjä ei ole kirjautunut LinkedIn-tiliinsä tai hänellä ei ole LinkedIn-käyttäjätiliä. LinkedInin tietosuojalauseke on luettavissa osoitteessa https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy

Osio 21 - Sosiaaliset verkostot - Facebook Insights

Oman verkkosivustonsa lisäksi MENNEKES tarjoaa verkkonäkyvyyttä myös sosiaalisissa verkostoissa (niin kutsuttuja fanisivuja). Nämä voivat olla esimerkiksi Facebookin fanisivut. Niitä käytetään muun muassa ottamaan yhteyttä kiinnostuneisiin osapuoliin ja käyttäjiin ja tiedottamaan heille innovaatioista. Siellä annettuja tietoja voidaan myös käsitellä Euroopan unionin ulkopuolella, koska tietojen tallennuksen suorittaa ainoastaan vastaavan alustan palveluntarjoaja. Useimmat sosiaaliset verkostot tarjoavat myös ylimääräisiä analyysityökaluja, joiden avulla fanisivujen palveluntarjoajalle annetaan käyttöön koottuja tietoja fanisivujen käyttäjistä, kuten "Facebook Insights" -työkalussa. Nämä tilastot luodaan ja tarjotaan ainoastaan Facebookin toimesta, MENNEKES ei voi vaikuttaa niihin mitenkään. Lisätietoja kerätyistä tiedosta löytyy osoitteesta de-de.facebook.com/help/pages/insights.  Facebook Insights antaa MENNEKESin käyttöön seuraavat tiedot: "Like"-tiedot, sivuston katselutilastot, aktiviteetit, videokatselut, postausten vuorovaikutukset ja tavoittavuus, kommentit, jaetut sisällöt, reaktiot, sukupuolijakautuma, alueellinen käyttäjäjakautuma, kieli, yksittäisten painikkeiden napsautukset. Siellä MENNEKESille toimitettuja henkilötietoja käytetään ainoastaan viestintätarkoituksiin, ja jos näin erikseen mainitaan, niitä saatetaan myös käyttää kampanjoihin tai kilpailuihin. Nimettömiä tietoja voidaan myös käyttää tavoittavuuden mittaukseen. Oikeusperusteen muodostaa GDPR:n 6 artiklan 1 kohdan f alakohta. Oikeutettu etu on moderni viestintä innostuneiden osapuolten, mahdollisten hakijoiden, kumppaneiden, asiakkaiden ja MENNEKESin välillä.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuin vahvisti 5. kesäkuuta 2018, että Facebook-fanisivujen palveluntarjoajat vastaavat yhdessä alustan tarjoajan kanssa käyttäjän antamista tiedoista. Lisätietoja yhteisvastuusta Facebook Fan Page Insightsille löytyy osoitteesta www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Ensisijainen vastuu on Facebookilla, joka myös harjoittaa kaikkia tietokohdeoikeuksia alustalla GDPR:n mukaisesti (ks. 2 §) (GDPR:n 12. ja 13. artikla, GDPR:n artiklat 15 - 22 ja GDPR:n artiklat 32 - 34). Rekisteröityjen oikeuksiin voidaan vedota MENNEKESiä tai Facebook Ireland Limitediä ("Facebook Ireland") vastaan. Jos haluat vedota rekisteröidyn oikeuksiisi MENNEKESiä vastan Facebook Insightin suhteen, meillä on velvollisuus välittää kaikki kanteeseen liittyvät tiedot Facebook Irelandille. Facebook Ireland Limitedin yhteystiedot: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlanti. Yksityisyyslauseke: www.facebook.com/about/privacy/. 

Osio 22 Pardot Marketing Automation System

Eräät verkkosivustomme lomakkeista on liitetty Pardotiin. Pardot on Salesforce.comin markkinoinnin automaatio-ohjelmisto. Käytämme Pardot LLC:n, 950 E. Paces Ferry Rd. Suite 3300 Atlanta, GA 30326, USA (”Pardot”), Pardot Marketing Automation System -järjestelmää (”Pardot MAS”) verkkosivustollamme. Pardot on verkkosivuston käyttäjien verkkosivuston käyttöä koskevien tietojen keräämiseen ja arviointiin kehitetty ohjelmisto. Mikäli Pardot LLC käsittelee henkilötietoja, se käsittelee niitä puolestamme. Pardot LLC noudattaa palveluiden toteutuksessa, jossa Pardot LLC toimii tietojen käsittelijänä, EU-U.S. Privacy Shield -käytäntöjä.

Miksi käytämme Pardotia?

Käytämme Pardotia markkinoinnin analysointipalveluna verkkotarjontamme ja markkinointiviestinnän ylläpitämiseen, mittaamiseen ja laajentamiseen, sekä verkkosivuston sisältöjen optimointiin. Käytämme näitä tietoja selvittääksemme, mitkä aiheet käyttäjiä kiinnostavat, esimerkiksi seuraamalla mitä linkkejä käyttäjät klikkaavat. Käytämme tietoja palvelumme parantamiseen. Käyttäjien ja kumppanien suojaamiseksi niiden avulla voidaan tunnistaa myös petos- ja turvallisuusriskit ja tarvittaessa torjua ne. Vapaaehtoisesti annetut henkilötiedot tallennetaan ensin Pardotiin, minkä jälkeen niitä voidaan käsitellä Salesforcen CRM-järjestelmän avulla yhteydenottoa ja/tai tietojen lähettämistä varten. Salesforce kerää mahdollisesti muiden tiedonkeruuseen tarkoitettujen välineiden, kuten evästeiden tai jäljitteiden, avulla tietoa yrityksen verkkosivuston käyttäjistä (”verkkosivuston siirtymistiedot”). Tällaiset verkkosivuston siirtymistiedot sisältävät yleistä tietoa käyttäjän verkkoselaimesta (esim. selaimen tyyppi ja kieli). Verkkosivuston siirtymistietoja käytetään esimerkiksi yrityksemme verkkosivustojen tarjoamiseen ja kehittämiseen.

Evästeet:

Salesforce/Pardot käyttää sekä istuntokohtaisia evästeitä että pysyviä evästeitä. Evästeiden käyttö mahdollistaa esim. käyttäjän selaimen tunnistamisen. Tietoa käyttäjän yrityksen verkkosivustoilla tekemistä toimista (tarkastellut verkkosivustot, klikatut linkit, jne.). Evästeet tallennetaan käyttäjän tietokoneeseen, josta ne välitetään sivullemme. Siksi käyttäjä pystyy täysin hallitsemaan evästeiden käyttöä. Internet-selaimen asetuksia muuttamalla käyttäjä voi poistaa evästeiden lähettämisen tai rajoittaa sitä. Jo tallennetut evästeet voi poistaa koska tahansa. Tämä voi tapahtua myös automaattisesti.  Lisäksi käyttäjä voi milloin tahansa poistaa käytöstä pseudonymisoitujen käyttöprofiilien luomisen määrittämällä internet-selaimen asetukset niin, että pardot.com-toimialueen evästeitä ei hyväksytä. Jos evästeet poistetaan käytöstä verkkosivustollamme, verkkosivuston kaikkia toimintoja ei mahdollisesti voi enää käyttää täydessä laajuudessaan.

Jäljitteet:

Jäljitteet ovat läpinäkyviä elektronisia kuvia, joiden avulla voidaan tunnistaa tietyn tyyppisiä tietoja, esimerkiksi evästeitä, tietyllä jäljitteeseen liitetyllä verkkosivustolla vierailun ajankohta ja jäljitteeseen liitetyn verkkosivuston kuvaus. Näin Salesforce voi sijoittaa markkinoinnin sähköposteihin jäljitteitä, joiden avulla yritykselle ilmoitetaan, kun käyttäjä klikkaa sähköpostissa olevaa, yrityksen verkkosivustolle johtavaa linkkiä. Salesforce käyttää jäljitteitä yrityksen laadun ja sähköpostiviestinnän parantamiseen. Salesforce kerää jäljitteiden, tai jäljitteiden ja evästeiden yhdistelmän, avulla tietoa asiakkaiden ja yrityksen verkkosivustolla vierailevien käyttäytymisestä sekä heidän vuorovaikutuksestaan yrityksen sähköpostien kanssa. Lisäksi Salesforce voi käyttää verkkosivuston siirtymistietoja erikseen tai yhdessä muiden asiakkaita tai osallistujia koskevien tietojen kanssa tarjotakseen personoitua tietoa yrityksestä.

Pakotettu luovuttaminen:

Salesforce pidättää itsellään oikeuden käyttää tai julkaista annettuja tietoja, jos laki näin vaatii tai yritys voi kohtuudella olettaa, että käyttäminen tai luovuttaminen on välttämätöntä yrityksen oikeuksien suojelemiseksi ja/tai sen velvoitteiden täyttämiseksi oikeudellisen menettelyn puitteissa tai oikeudellisten määräysten vuoksi.

Osio 23 - Valkoiset etiketit

MENNEKES antaa MENNEKES-ratkaisunhakualustan eri yritysten käyttöön, mikä mahdollistaa yrityksille niiden logon ja iskulauseen käytön, nk. "valkoiset etiketit". Jotta vältettäisiin sekaannus, ilmoitamme nimenomaisesti, että ainoastaan MENNEKES käyttää kaikkia syötettyjä yhteystietoja ja käyttötilastoja ja käyttäjän valitsemat MENNEKES-kumppanit käyttävät yhteystietoja. Valkoisen etiketin alustaa käyttävä yritys ei saa mitään henkilötietoja käyttäjiltä.

Osio 24 - Ulkoiset linkit

Tämä verkkosivu sisältää myös ulkoisia linkkejä, joiden sisältöön MENNEKES ei voi mitenkään vaikuttaa. Tämän vuoksi MENNEKES ei vastaa mitenkään tästä sisällöstä. Lisäksi vastaava palveluntarjoaja on vastuussa annetuista tiedoista. Linkitysajankohtana emme havainneet minkäänlaista lakien rikkomista. Jos meille huomautetaan tällaisesta rikkeestä, MENNEKES poistaa linkin välittömästi.

 

Tila: 03/2023