Choose your country

MENNEKES
Eine große bohrende Bohrmaschine

MIDENA Elektrowerkzeugbau GmbH

Osaamista ja laatua muottisuunnittelussa ja -valmistuksessa

Vuodesta 2000 lähtien nimi "MIDENA Elektrowerkzeugbau" tarkoittaa parasta laatua ja tarkkuutta. Tänä erittäin teknisenä aikakautena työkalu- ja muottisuunnittelu ja -valmistus ovat tärkeitä seikkoja teollisessa arvoketjussa yhdistävinä linkkeinä kehityksen ja tuotannon välillä. Ne ovat tiettyyn asteeseen asti ratkaisevia kustannuksen, laadun ja uusien tuotteiden markkinointiajan kannalta. Optimaalinen markkinastrategia ja tuotteiden jatkuva sovittaminen asiakkaiden vaatimuksiin ovat ehdottomia globaalin kilpailukyvyn varmistamiseksi. Vallitsevan markkinatilanteen tuntemus ja omien tuotantoprosessien päivittäminen ovat erityisen tärkeitä. MIDENA kohtaa optimointimenetelmien haasteen monitahoisten työkalujen ja muottien tuotannolle vastatakseen teollisille työprosesseille asetetut korkeimmat vaatimukset taloudellisuuden ja laadun suhteen. Me vastaamme tähän vaatimukseen käyttämällä erilaisia CAD-/CAM-teknologioita sekä erittäin korkeatasoista prosessiteknologiaa, esimerkiksi 5-akselista jyrsintää. Erittäin motivoitujen asiantuntijoiden, uudenaikaisimpien tuotantolaitosten sekä monitahoisten tuotantostrategioiden kehittämisen symbioosi mahdollistaa työprosessien taloudellisen suunnittelun. MIDENA toimii markkinoilla aktiivisesti palveluineen näiden vaatimusten mukaisesti, niin tänään kuin huomennakin.

Tiimi

Koordinoidun asiantuntijatiimimme pitkäaikainen käytännön kokemus ja uudenaikaisimmat CNC-koneet takaavat parhaan tuotelaadun ruiskuvalumuottien tuotannossa. SEGONIn PPMS-järjestelmä takaa asiakassuuntautuneen tilausten käsittelyn ja kohdistetun aikatauluvalvonnan. Tarjontamme täydentää luotettava vaihto- ja korjauspalvelu. Osaava tiimimme takaa korkeimpien laatuvaatimusten ja lyhimpien tuotantoaikojen täyttymisen. Moniosaisten liukumuottien valmistus kuumakanavaa ja monikomponenttitekniikkaa käyttäen on yksi vahvuuksistamme.

Yrityksessä koulutetut tarkkuusmekaniikan alan nuoremmat työntekijät varmistavat tehokkuutemme myös tulevaisuudessa.

Painopisteemme

PPMS (tuotanto-, prosessi- ja hallintajärjestelmä)

SEGONI - PPMS on IT-työkalu pienten ja keskisuurien työkaluja ja muotteja valmistavien yritysten toimintaprosesseille. Valitsimme SEGONIn varmistaaksemme prosessisuunnatun organisaation ja yksilöllisten sekä pienten sarjojen tuotannon ohjauksen. Teknisiä ja kaupallisia tietoja hallinnoidaan yhdessä järjestelmässä. SEGONI on vakaa hallintaohjelmisto, jota myös IT-maallikot voivat käyttää vaivatta. Sitä käytetään karkeisiin ja yksityiskohtaisiin laskelmiin tarjousten luomisessa ja se sallii myös suoran arvioinnin kapasiteetin ja aikataulun suhteen, kun tarjous johtaa tilaukseen.

CIMATRON (3D-Systems)

Koneemme on ohjelmoitu ainoastaan 3D Systemsin ohjelmistotuotteilla. Olemme käyttäneet Cimatronia monia vuosia koko elektrodiprosessiin, derivaatiosta, dokumentoinnista ja NC-ohjelmoinnista aina parametrien siirtämiseen EDM-koneille EDM-asetusta käyttäen. Kaikki NC-jyrsintäohjelmat, taskukoneistuksesta 3+2-akselijyrsintään ja 5-akseliseen simultaanijyrsintään luodaan Cimatron NC:llä. Lisäksi voimme käyttää Cimatronia tarvittaessa muutosten tekemiseen tuotetiedoissamme. Nopeaan karkeaan työstöön käytämme VoluMill-ohjelmistolaajennusta. Tämän moduulin tarjoamien aikasäästöjen lisäksi voimme käyttää valmistuskapasiteettejamme entistä joustavammin. Vähennetyn karakuormituksen ansiosta voidaan karkeaan työstöön käyttää tarvittaessa myös koneita, jotka eivät näytä soveltuvan siihen.

Luistimuotit

MIDENA valmistaa luisteja mitä erilaisimpina designeina: Käytettäväksi sisennöksenä sisältä tai ulkoa tai maanalaisina luisteina. Luistityökalumme poistavat sisennökset kulmatappien tai luistin nokkapyörien ja hydraulisten tai pneumaattisten sylinterien avulla. Lisäksi saatavana sisennöstä varten: Halkaistut ytimet kiristettynä tai kevennettynä kiilavaikutuksen avulla, sekä kokoon taittuvia ytimiä. Saatavana on myös luistien ja kokoontaitettavien ydinten yhdistelmiä, esim. kierteiden poistamiseksi muotista ilman kierteenleikkauslaitteita. Monimuotoiset aukikiertotyökalut vaihteistoyksiköillä valmistetaan asiakkaiden erittelyjen mukaisesti. Muotteihin voidaan integroida tunnettujen valmistajien kokoon taitettavat ytimet esivalmistettuina yksikköinä. Käytämme ruuviytimiä ja/tai ruuviholkkeja, jotka vapauttavat kierteet muotista poistoprosessin yhteydessä. Niitä voidaan käyttää työkalun kaltaisten korkeanousuisten johtoruuvien, telineiden jne. avausliikkeellä tai erityisillä aukikiertotyökaluilla. 

Korjaukset

Tässä teemme eron seuraavasti: korjaus-, muokkaus- ja huoltotilaukset. Niin kutsutut hätäkorjaukset ovat erityisiä korjaustilauksia. Muotin häiriö käynnissä olevassa tuotantoprosessissa voi aiheuttaa pitkiä seisokkeja ja suuria kustannuksia. Tässä erikoistunut tiimimme tulee apuun. Tarjoamme huoltoa paikan päällä pienempiä korjauksia varten. Suurempien korjausten tapauksessa muotit toimitetaan. Hallinosturi ja erilaisia nostovälineitä on käytettävissä välitöntä purkua varten. Jälkeen päin suoritamme välittömän vaurioanalyysin ja määrittelemme jatkotoimenpiteet sekä tiedotamme samanaikaisesti asiakasta. Tilaukset käsitellään ja suoritetaan erityisen tärkeinä laserhitsauksen ja erilaisten korjauspinnoitetyyppien mahdollisuuksia käyttäen, kuten esim. ulkoinen kemiallinen kiinteä nikkelöinti. Ruiskuvalukoneet tuottavat jatkuvasti lyhyemmissä jaksoissa. Siksi on ehdottoman tärkeää, että muotit annetaan asiantuntevan henkilöstön huollettavaksi. Vahingoittuneet komponentit on jo vaihdettu etukäteen. Tässä voidaan myös hyödyntää PPMS-järjestelmän etuja, koska kaikki muotille suoritettavat työt tallennetaan. Kunkin työkalun huoltohistoriaa voidaan seurata vuosien ajalta.

Huolto

Valmistamiamme muotteja on nähtävän emoyhtiössämme, MENNEKES Elektrotechnik GmbH & Co. KG:ssä yhdessä sen noin 40 erilaisen ruiskuvalukoneen kanssa. Työkalujen suunnittelu- ja rakennusosastomme voi toteuttaa jopa kolme tonnia painavat ruiskuvalutyökalut.

Sähköinen poistokoneistus

OPS:n/INGERSOLLin sähköinen CNC-poistokoneistusjärjestelmä sekä AGIEn/CHARMILLESin ja MITSUBISHIn sähköiset CNC-poistolangan leikkausjärjestelmät varmistavat mitä hienoimmat yksityiskohdat.

CAD-CAM

Työkalujen suunnittelu- ja rakennusosastomme käyttää mallina toimittamiasi 3D- tai 2D-tietoja tai kohdepiirroksia. Voimme valmistaa monitahoisimmatkin kohteesi Cimatron- ja ProE-järjestelmien avulla. Kaikki ohjelmointiasemat ja CNC-koneet on verkotettu keskenään.

Jyrsintä

Moderni HSC-teknologia sallii grafiittielektrodien tai karaistujen teräsosien käsittelyn ongelmitta. DMG:n tai OPS:n/INGERSOLLin prosessikeskukset auttavat meitä tuottamaan tarkat 3D-muotosi.

Sorvaus

Tuotanto-osastomme käyttävät CNC:tä, NC:tä ja yleissorvia. CNC-ohjattu kone on DMG CTX 400, NC-kone Boehringer DUS 560. Nämä koneen mahdollistavat yksilöllisten tarkkuusosien ja pienten sarjojen valmistuksen.