Choose your country
MENNEKES

WEEE-Direktiivi

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen

Sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun WEEE-direktiivin mukaan olemme sähköteknisten ratkaisujen valmistajana velvollisia tarjoamaan B2B-asiakkaillemme ammattikäytössä olleiden, käytöstä poistettujen MENNEKES-laitteiden maksutonta vastaanottoa ja hävittämistä.

Jos olet B2B-asiakas / teollisuus- ja yritysasiakas ja haluat palauttaa käytöstä poistettuja MENNEKES-laitteita meille hävitettäväksi, ota yhteyttä MENNEKES-yhteyshenkilöösi.

Henkilötietojen poistaminen käytöstä poistetuista laitteista

Huomaa: sähkölaitteessa olevat henkilötiedot on poistettava omalla vastuulla ennen niiden toimittamista hävitettäväksi.

Tietoa yliviivatun jäteastian tunnuksesta

WEEE-direktiivin mukaisesti B2B-asiakkaille / teollisuus- ja yritysasiakkaille tarkoitetut sähkötekniset ratkaisut on 1. tammikuuta 2022 lähtien pitänyt merkitä yliviivatun jäteastian tunnuksella. Tunnus osoittaa, että kyseinen laite on käytöstä poistettaessa kerättävä kotitalousjätteestä erikseen hävitettäväksi.

Palautusmahdollisuudet yksityistalouksille

Jos olet B2C-asiakas / yksityisasiakas, voit edelleen palauttaa muut kuin ammattikäyttöön tarkoitetut, käytöstä poistetut MENNEKES-laitteet maksutta julkisiin keräyspisteisiin tai vähittäismyyntiliikkeeseen hävitettäväksi.