Choose your country

MENNEKES

MENNEKESin ympäristöasioiden hallinta

Tietoisuus ympäristövaikutuksista, resurssien ja energian kulutuksesta luo perustan, jonka avulla voimme erilaistua kilpailijoistamme ja tehdä osamme jättääksemme tuleville sukupolville puhtaan ja eheän ympäristön.

Kohtaamme tämän vastuun käyttämällä käytössämme olevia resursseja huolella ja tietoisesti. Siirrämme myös paremman resurssiensuojelun ja ympäristötehokkuuden vaatimukset tavaratoimittajillemme ja näin saamme keskinäisen hyödyn. 
Tuloksena olemme tietoisia lakisääteisistä velvollisuuksistamme ja muista vaatimuksista, joihin olemme sitoutuneet, ja noudatamme niitä. Arvioimme ja harkitsemme ympäristönäkökantoja yrityksen kaikilla alueilla. 
On osa jatkuvaa parannusprosessiamme vähentää jatkuvasti ympäristömme taakkaa ja energiankulutusta.

"Kohtele maapalloa hyvin. Et ole saanut sitä vanhemmiltasi. Se on sinulle lainassa lapsiltasi." 
- Kenialainen sananlasku -

Yhteyshenkilö

Sertifikaatti ISO 14001:2015