Choose your country

MENNEKES

Clockface positions in accordance with table 103 taken from EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Rated operating voltage V

Frequency Hz

Clockface position of keyway (major keyway = 6 o´clock)

20 to 25

50 and 60

no minor keyway

40 to 50

50 and 60

12

20 to 25

and

40 to 50

100 to 200

300

400

Über 400 to 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * for portable electrical incubators – use with 12 V or 24 V direct-current voltage in ambulances or helicopters.

 

Positions 1 and 9 are reserved for future standards. For design reasons, positions 5, 6 and 7 are not available for use.

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.

Pienjännite

Pienoisjännite tarkoittaa standardin EN/IEC 60449 mukaan pienjännitteen aluetta, jolla raja-arvo 50 V (vaihtojännitteen kohdalla) tai 120 V (tasavirran kohdalla) ei ylity. Korkeintaan 50 V:n pistokytkimissä ei tarvita maadoitusta eikä niiden kohdalla myöskään kellotaulun mukaisia asentoja ole standardoitu.

Korkeintaan 50 V:n pistokytkimissä on maadoituksen puuttuessa jatkopistorasian ja pistorasian suojakauluksessa päänokka ja lisäksi apunokka, ja pistotulpassa ura kullekin nokalle. Päänokka on aina kello 6 kohdalla. Apunokka on jännite- ja taajuusarvosta riippuen standardin EN IEC 60309-2 mukaisen taulukon 208 and 209 esittämässä kellotaulun mukaisessa asennossa (katso jäljempänä kohta Lisätietoa). Korkeintaan 50 V:n nimelliskäyttöjännitteen pistorasioissa ja jatkopistorasioissa kosketinholkkien tulee olla standardin EN IEC 60309-2 standardilehden 2-VIII mukaisesti (katso kuva).

Sivukiilauran sijainti eri jännitteille ja taajuuksille

Kellotaulun sijainnit taulukon 208 mukaisesti standardista EN IEC 60309-2

Nimellinen käyttöjännite V

Taajuus Hz

Kiilauran kellotauluasema (pääkiilaura = kello 6)

20 - 25

50 ja 60

ei alakiilauraa

40 - 50

50 ja 60

12

20 - 25

ja

40 - 50

100 - 200

300

400

> 400 - 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * kannettaville sähköisille lämpökoneille – käytä 12 V:n tai 24 V:n suoravirtajännitteellä ambulansseissa tai helikoptereissa.

 

Asennot 1 ja 9 on varattu tuleville standardeille. Suunnittelusyistä asennot 5, 6 ja 7 eivät ole käytettävissä.

Värikoodaus

Jos nimellinen käyttöjännite on merkitty värikoodauksella pakollisten merkintöjen lisäksi, tällaisen värikoodauksen on oltava standardin EN IEC 60309-1:2023:

Nimellinen käyttöjännite

Värikoodi

RAL*

20 - 25 V

violetti

4001

40 - 50 V

valkoinen

7035

* RAL MENNEKESin määrittelemä, koska standardissa EN 60309-1:1999 ei ole annettu määrittelyä.

Valitse oikea tuote täältä:

Usein kysytyt kysymykset, tekninen tuki, koulutukset ja tehdasvierailut

Onko sinulla lisää kysyttävää sähkötekniikkaan ja pistokytkimiimme liittyen? Käy katsomassa usein kysytyt kysymykset! Jos niistä ei ole apua, tekninen tukemme auttaa sinua mielellään.

Haluatko kattavan koulutuksen pistokytkimiin liittyen tai haluatko tutustua tuotantoomme paikan päällä tehdasvierailulla? Ota yhteyttä koulutustiimiimme!

Clockface positions in accordance with table 103 taken from EN 60309-2:1999 + A1:2007 + A2:2012

Rated operating voltage V

Frequency Hz

Clockface position of keyway (major keyway = 6 o´clock)

20 to 25

50 and 60

no minor keyway

40 to 50

50 and 60

12

20 to 25

and

40 to 50

100 to 200

300

400

Über 400 to 500

DC

 4

 2

 3

11

10

25

DC*

8 * for portable electrical incubators – use with 12 V or 24 V direct-current voltage in ambulances or helicopters.

 

Positions 1 and 9 are reserved for future standards. For design reasons, positions 5, 6 and 7 are not available for use.

Colour coding

If the rated operating voltage is indicated by a colour coding in addition to compulsory markings, such colour coding must be in accordance with IEC 60309-1:1999, table 2:

Rated operating voltage

Colour code

RAL*

20 to 25 V

violet

4001

40 to 50 V

white

7035

* RAL determined by MENNEKES, as in EN 60309-1:1999 no specification is provided for.